Objednání

  1. Objednání na výkon - ošetření na telefonním čísle 777 155 725, mailem: mudr.karel@tejnora.cz - nutno potvrdit navržený termín.

  2. Pozvané kontroly se neobjednávají.

  3. Pacienty z jiných oborů - traumatologie, ortopedie atp. lze ošetřit v rámci první pomoci. Vystavování DPN, předepisování léků léků je mimo rámec limitů i vlastní odbornosti.

  4. Doporučení není bezpodmínečně nutné, ale je preferováno nejlépe s jasným požadavkem.

  5. Aktuální délka objednání je do jednoho - dvou týdnů.