Ordinace

Ordinační hodiny   -  DOVOLENÁ  29. 10. 2021

Pondělí a středa  8:00 – 15:00

Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 – 14:00

Adresa:  Pod Holým vrchem 3266   

                470 01 Česká Lípa  Czech Republic


Telefon - kontakt:  (+420) 777 155 725   

(Volejte opakovaně v případě, že telefon nikdo nebere, v ordinační době.)

( záložní 777 654 545 )          


Email: mudr.karel@tejnora.cz       navržený termín potvrďte !!


V případě nouze používejte čísla k tomu určená, tj. 112 a 155