Ordinace

Ordinační hodiny   - DOVOLENÁ DO 23.7.2017   

Pondělí a středa  8:00 – 15:00

Úterý, čtvrtek a pátek  8:00 – 14:00

Adresa

Pod Holým vrchem 3266
470 01 Česká Lípa
Czech Republic

Kontakt    (+420) 487 522 628  - není funkční z důvodu    

 změny operátora - náhradní kontakt  777 654 545 do odvolání

(Volejte opakovaně v případě, že telefon nikdo nebere, v ordinační době.)

E-mail:

Pod Holým vrchem 3266, 470 01 Česká Lípa

mudr.karel@tejnora.cz  navržený termín potvrďte !!


V případě nouze používejte čísla k tomu určená, tj. 112 a 155